Sidhuvudbild

Allemansrätten

Så här ser Riksförbundet Enskilda Vägar på hästar

Dialog och överenskommelser
Regler i all ära men mest effektivt är oftast öppen dialog. Naturligt bör vara att stallet eller hästägaren tar kontaktmed väghållaren och informerar om sin verksamhet och sitt tänkta nyttjade av vägarna. I det allra flesta fall går det säkert att komma överens mellan väghållare och ”hästfolk” om ridningen på den enskilda vägen.
Läs mer i deras skrift som framförallt vänder sig till samfälligheter, men är en bra sammanställning för alla.
131018

Allemansrätten stort ansvar - stora möjligheter

ross_o_sarah_2010_vinter_104.JPG Här har vi samlat en del material om Allemansrätten, vad som gäller nu, varför en utredning tillsats, debatt och vad vi fick veta på Nätverket för Hästvägars seminarium den 7 oktober 2011.

Och tänk alltid på - inte störa - inte förstöra!
Fråga hellre en gång för mycket.
111107

Allemansrätten - vad gäller

Vi har hämtat material från Naturvårdsverket där du kan beställa mer.
Informationsfolder om Allemansrätten allmänt
Informationsfolder om Ridning och Allemansrätten
Skrift "Vad säger lagen?"
111107

Varför en utredning - vad säger debatten

Sommaren 2011 beslöt regeringen att en utredning om ev. förändring av Allemansrätten skulle göras. Naturvårdsverket fick uppdraget och anlitade i sin tur två utredare - Margareta Svenning och Klas Sandell. Här kan du läsa mer om bakgrunden.

Debatten pågår i ett stort antal olika forum här har vi lagt upp två exempel.
Västerbottenskuriren
Tidningen Lantbruk
111107

Förslag och indikationer

Branschorganisationen Hästföretagarna kom snabbt med ett förslag hur de tycker att Allemansrätten ska hanteras utan att förändras/inskränkas. Här en artikel ur ATL om deras förslag.

Den 7 oktober hade Nationella Nätverket för Hästvägar ett seminarium där Margareta Svenning från utredning deltog. Här noteringar därifrån.
111107

Margareta-Svenning.jpg