Sidhuvudbild

Bli medlem / styrelse

Bli medlem nu!

Farsta-Slottsviksslingan-ryttare.jpg Vill du kunna rida ut i framtiden också? På säkra ridstigar?
Då ska du bli medlem nu!
Medlemskap för fysiska personer kostar 100 kr/år
För juridiska personer (företag, föreningar o dyl) är avgiften 500 kr/år.

Föreningen har bankgiro 165-4003 och plusgiro 667220-8. Du kan även swisha till 070-4718709 (Therese Sindt, vår kassör). Kom ihåg att messa ditt namn o mailadress till samma nummer!
Ange ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
Betalar du efter 1 oktober så gäller medlemsavgiften även kommande år.
191108

Varför bli medlem?

Barn_med_hjalmar.jpg • Kunna rida ut i morgon
• Slippa hästar överallt på dina marker/vägar
• Förebygga att olyckor sker

• Inte störa – inte förstöra • Säkra vägar
• Påverka vad föreningen gör • Visa att det här är en viktig fråga
190617

Kontakta 2019 års styrelse och valberedning

Ridning-pa-vag-YW.jpg ordförande Eva Bergström info@visionhastvarmdo.se 070-7162717
vice ordf. Margareta Westerberg centrumconsult@swipnet.se 0708-772966
sekreterare Yngve Westerdahl ywesterdahl@yahoo.com 073-6429262
kassör Therese Sindt thsindt@hotmail.com 070-4718709
ledamot Anna Thessing anna.thessing@gmail.com 070-3112513
suppleant Ove Dunell ove.anita@telia.com 070-6941556

Valberedning: sammankallande är Johan Sjökvist, j@sjokvist.com 072-7110225
ledamöter Ulrika Enhörning och Åsa Lindqvist

Revisoer: Anneli Wallman anneli@reviderum.se 0708 541520
Lena Widman lenawidman@telia.com 070-578 80 13
190617

Föreningen bildades i januari 2013

Vi-bildade-foreningen-min.jpg