Sidhuvudbild

Djur&Natur i vården

Fritidsnätet ny webb

Fritidsnatet-logo.jpg

Fritidsnätet är en webbtjänst som samlar fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det är ett samarbete mellan ett flertal kommuner, bl a Värmdö och Habilitering & Hälsa i Stockholms län.
Har du verksamhet som du vill marknadsföra här?
Kontakta Ulrika Bergwall, ulrika.bergwall@varmdo.se så hjälper hon till.
Fritidsnätet hittar du här och den ridning som finns visas här.
130724

Aktuella artiklar om hästens betydelse som terapeut

Inför valet skrev Eskil Erlandsson, jordbruksminister, och Emelie Löthgren, Manimalis den här http://www.norrteljetidning.se.pdf">debattarikeln.


Hästarna hjälper långtidssjukskrivna att hitta en väg tillbaka. Det tror Skurups
vårdcentral som skriver ut stallrehab. Mer om det kan du läsa här.
101024

Djurens betydelse för människornas hälsa

Den här skriften är en sammanfattning av forskningsrapporten ”Husdjur
och folkhälsa. En forskningsöversikt om betydelsen av sällskapsdjuren
och lantbrukets djur för människors hälsa”, Intresserad? Läs skriften här

Minishettis jobbar på äldreboende

Lillis har den perfekta storleken för att muntra upp de boende på
Klockarängens äldreboende i Råneå. Så här skrev Norrländska Socialdemokraten den 7 aug -09

Kartläggning av hästunderstödd terapi

Margareta Håkansson vid SLU, Skara har gjort en inventering av de verksamheter i Sverige som erbjuder hästunderstödd terapi och tittat lite på hur de är uppbyggda mm. Stallkraft är en av dessa verksamheter. Du kan läsa en kortversion av rapporten här

Referat från konferensen Sällskapsdjurs betydelse för vår hälsa

Här kan du läsa ett referat från Manimalis konferens 1 juni 2009, se även nedan. Missa inte avsnittet om allergiforskaren Agnes Wold, professor och överläkare i klinisk bakteriologi! Hon säger bl a så här:
Definitionen på allergi är: förändrad reaktion hos individens immunförsvar.
Individen reagerar på helt ofarliga ämnen och ger ett inflammationsframkallande immunsvar.

Manimalis bjöd in till seminarium 1 juni 2009

Den 1 juni presenterades Manimalisrapporten under konferensen Bättre folkhälsa med sällskapsdjur.
I de här två pressmeddelanden rapporterar de om viktiga delar ur rapporten
Hästunderstödd ridterapi ger positiva effekter
Sällskapsdjurens ekonomiska betydelse
Margareta Håkanssons presentation kan du se här
Läs mer på http://www.manimalis.se, inte minst om den internationella konferensen IAHAIO, People & Animals for Life, som kommer att äga rum i Stockholm den 1-4 juli 2010.

Margareta Håkansson föreläste om bl a hästens stora betydelse

Manimalis inbjuder till seminarium

Bättre folkhälsa med sällskapsdjur, den 1 juni. Läs inbjudan här.

krokus_nara.JPG Alla mår vi bra av att vara tillsammans med djur och av att vara ute i naturen. Djuren ger oss all sin kärlek och gör oss lugna, bara genom sitt sätt att vara. Naturen inverkar på samma sätt på oss.

Att arbeta i ett stall eller på en gård hjälper oss att må bra och göra oss starka och stolta. Vi tränar både vår kropp och vår knopp, samtidigt som själen får mycket stimulans.

Projekt Stallkraft är vårt första projekt. I förlängningen hoppas vi att i andra projekt kunna ta emot dig som har andra fysiska funktionshinder, är utbränd, deprimerad eller på annat sätt i en svacka i livet.

Är du intresserad av att delta i ett sådant projekt, starta eller driva det så hör av dig!
info@visionhastvarmdo.se