Sidhuvudbild

Forskning

Ny forskning om spatt

Inflammation i hasens glidleder, ossös spatt (i dagligt tal spatt), är en vanlig orsak till hälta, särskilt hos islandshästar. När hästar med spatt visar hälta är förändringarna i leden vanligtvis långt framskridna och många hästar kommer aldrig att kunna fungera normalt igen. Veterinär Charles Ley vid SLU visar nu i sin avhandling hur tidiga förändringar kan upptäckas med bilddiagnostik, vilket både kan förbättra diagnostiken hos drabbade hästar och ge en bättre förståelse för hur sjukdomen uppkommer och utvecklas.
Läs merhttp://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/roentgen-upptaecker-tidiga-spattfoeraendringar-1052573

Fång

Hippson skriver idag om forskning som delar upp fång i tre olika varianter och pekar på att det snarare är ett symtom än en enskild sjukdom.
http://www.hippson.se/artikelarkivet/forskning/forskningskollen-fang-ett-symtom-snarare-an.htm|
130809

Hälsoridning

“Om du nån gång funderat på varför ridning är bra, men vill ha fler argument så kan du läsa den här listan”

Halsoridning.pdf
130720

Långsam trav

Hältutredning är ett ständigt återkommande ämne - och som vi tidigare tagit upp i Forskningskollen är exempelvis böjprov inte alltid så tillförlitligt. Brittiska forskare fördjupar sig i hältornas underbara (nåja...) värld och har konstaterat att riktigt långsam trav kan avslöja en hel del.

Läs mer här
130720

Medicin mot fång

Tillverkarna av den nya fångmedicinen Laminin hoppas att den kan finnas på den amerikanska marknaden inom sex månader.
Länk här
130720

Forskningskonferens i Kanada

I morgon startar den internationella hästforskningskonferensen ISES i Kanada och pågår i tre dagar. Från Sverige deltar, bland andra, Maria Sundin (Chalmers/Göteborgs Universitet) för att hålla ett föredrag om forskningen kring smarta textilier i hästsportutrustning.

Läs mer här
130720

Forskning om samspel mellan ryttare och hästar.

En studie har tittat på samspelet mellan kvinnliga ryttare och deras hästar. Bland annat såg man att relationen ryttarna fick till sina hästar inte kunde ersättas med relationen till andra människor.
Läs mer här
130720

Antalet fånghästar ökar i Sverige

Sjukdomen fång drabbar allt fler hästar i Sverige. Under 2010 insjuknade 6 400 hästar i fång, vilket är en ökning med 109 procent om man jämför med för fem år sedan.
De kalla vintrarna och att flera hästraser som är känsliga för fång har blivit vanligare i Sverige, är några av de faktorer som ligger bakom ökningen, skriver Agria i ett pressmeddelande.
- Det är inte osannolikt att hästarna motioneras mindre när det är kallt ute. Om hästarna får samma mängd foder under den tiden ökar risken för fång, säger veterinär Charlie Lindberg.
Fång är smärtsamt för hästar och visar sig främst i hovarna. Man kan förebygga fång genom att försiktigt vänja hästen vid nytt foder eller gräs så här på våren. Munkorg kan vara ett alternativ till att hästen inte får i sig så mycket gräs på en gång.
- Detta kan särskilt rekommenderas för hästar som haft fång tidigare. Sådana hästar har tendens att få fång igen, menar Charlie Lindberg.
Man har länge forskat kring fång, men det fins fortfarande en del frågetecken kring sjukdomen. Stiftelsen Svensk Hästforskning driver nu ett forskningsprojekt, där man försöker hitta en praktisk och säker metod att reducera mängden lättlösliga kolhydrater i vallfodret, något som är relevant för fånghästar, skriver Agria.
2011-05-10 på tidningenRidsport.se

Forskning på allergener vid hästanläggningar

Ett forskningsprojekt för Svensk Hästforskning pågår nu för att hitta en metod där man kan mäta hur nära bostäder hästanläggningar kan ligga, utan att sprida allergiframkallande partiklar.
I Gunnebo utanför Göteborg tittar man nu på hur spridningen av partiklarna ser ut - något som kan vägas in och påverka byggplaner, skriver tidningen Lantbruk.
Partiklarna sprids med vinden och kan för allergiska personer orsaka stora problem. I forskningen tittar man även på vindförhållanden och topografi, bland annat.
- Preliminära resultat tyder på att haltnivån generellt ofta avtar mycket snabbare än vad man tidigare trott, säger Marie Haeger-Eugensson, som leder studien, till tidningen.
110503

Vill hästar äta från marken?

Det naturliga för hästar är att äta från marken, eller golvet. Men en engelsk
undersökning visar nu att om hästarna själv får välja så växlar de mellan
att äta från golvet och från ett hönät.
Läs mer Hastars-atposition-inte-alltid-sjalvklar.pdf
110120

Kan linfrö avhjälpa sand i tarmen?

Hästar får ibland i sig sand av olika anledningar, och kan även drabbas av
sandkolik. I en undersökning tittade forskare närmare på om linfrö, som
anses kunna transportera ut sand från hästarnas grovtarm, verkligen har
den förmågan.
Resultatet visade att det är svårt att avgöra sandmängden i tarmen genom ett
träckprov, men på röntgen syntes att sanden i tarmen hade minskat - om än
långsamt.
Linfro-kan-fungera-mot-sand-i-tarmen.pdf
110120

Träckprov är tillförlitliga

Forskare från universitet i Kentucky och Köpenhamn har nu gjort en studie på tidigare utförda forskningsprojekt ang träckprovers tillförlitlighet.
En övergripande slutsats visade att metoderna har högt kvalitativt värde och att det kvantitativa värdet är mer begränsat.
Läs mer
STUDIE-ANG.-TRaCKPROVERS-TILLFoRLITLIGHET.pdf
110120

Överdriven skaderisk för hästar i grupp

Elke-Hartmann_440.jpg Hästar bör hållas i grupp när de går i rasthage eller på bete. Interaktionen med andra hästar har stor betydelse för utvecklingen av socialt beteende och risken för skador vid blandning är inte lika stor som många hästägare tror. Det har forskaren Elke Hartmann, SLU, kommit fram till.
Läs mer
overdriven-skaderisk-for-hastar-i-grupp.pdf och på hemsidan http://www.group-housing-horses.net
101121

Avstånd hästar och bebyggelse

Behövs de sk "skyddsavstånden"?
Forskaren Lena Elfman-Tooke presenterade vid den nationella Allergistämman i Linköping i oktober 2010 sin rapport där hon slår fast:
Slutsatser: Stall-skola studie
• Hästallergen sprids inte via luften till eller in i skolan
• Damm och deponerat luftdamm har transporterats via elever/personal
• Halten hästallergen relaterar till antal med hästkontakt
• Attityd studie: 80% positiva till 4-H gård intill bostäder inkl hästallergiker
Hennes presentation hittar du Hastar_o_bebyggelse_–_L_Elfman-Tooke.pdf, men är väldigt summarisk.
101121

Lite skit är nyttigt - nu bevisat

Vi mår inte bra av att leva i en alltför ren miljö. Genom att utsättas för
allergener byggs en tolerans upp redan i barndomen. Därför har människor som bor på landsbygden med djur i närheten inte så ofta allergier.
Läs mer
Risken-for-allergier-okar-i-urban-miljo.pdf
101121

Ungas kommunikation med hästar undersöks

Hur barn och ungdomar kommunicerar med hästar ska nu undersökas av
forskare på Göteborgs universitet och SLU. Margareta Håkanson och Anna Lundberg är två av dem som arbetar med forskningen. Läs mer
Ungas-kommunikation-med-hastar-undersoks---ATL-Nyheter.pdf
101009

Stallgödsel ger bördighet och balans

Läs här mer om hur nyttig stallgödsel kan vara. KlickaStallgodsel-ger-bordighet-o-balans.pdf
101009

Hästtest utvecklas - du kan hjälpa till

Vid SLU håller forskaren Malin Axel-Nilsson på att utveckla ett
temperamentstest för häst som hon hoppas ska kunna bli en bra vägledning
vid framtida hästköp. Läs mer
SLU-forskare-utvecklar-hasttest---ATL-Hast.pdf
Vill du hjälpa till så gå in på den här l
änken och fyll i enkäten.
101009

Fakta om ringorm

Ringorm är en hudåkomma som smittar vid kontakt - kan räcka med t.ex. en sadelgjord.
Apoteket skriver så Ringorm_info_fran_Apoteket.pdf
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA lämnar följande
Ringorm_info_fran_SVA.pdf

Hästens arvsmassa kartlagd

I ett stort samarbete mellan forskare i Sverige och andra länder har hästens hela DNA kartlagts. Hastens_arvsmassa_kartlagd_-_ATL_Hast.pdf

Kolla häst som äter löv

Att äta löv kan vara ett sätt för hästen att få i sig energi och näring när betet tryter. Men beteendet är inte helt riskfritt berättar en artikel från ATL. Hall_koll_pa_hast_som_ater_lov_-_ATL_Hast.pdf

Rapport om trafiksäkerhet vid ridning

Trafiksäkerheten till häst - olycksutveckling, attityder och beteenden. Studien finansierad av Stiftelsen Svensk Hästforskning, http://www.nshorse.se/cm/forskning. Publicerad 090512. Slutrapport_trafiksakerhet_pinzke.pdf. Slutrapport_SLF_Trafiksakerhet_hast_080703.pdf

Rapport Arbeta rätt med häst

Den övergripande målsättningen med studien är att förhindra uppkomsten av
belastningsbesvär hos ridlärare i denna forskning som gjordes vid SLU 2008.
"De ridlärare som motionerade minst 2 timmar per vecka (förutom ridningen)
minskade risken att utveckla muskuloskeletala besvär med hälften."
Läs rapporten
Slutrapport_Arbeta_ratt_med_hast_080916.pdf|