Sidhuvudbild

Hästcenter

Varför ett hästcenter i Värmdö?

• Ger hästsporten ett regionalt centrum med nationell prägel
• Turism
• Arbetstillfällen
• Profilering av kommunen
• Intäkter
• Gagnar invånarna
• Hälsobefrämjande
• Rehabiliteringsmöjligheter
• Utbildning/kompetenshöjande
• Miljövårdande
• Kulturlandskapsvårdande
• Främjar det rörliga friluftslivet
• Bygger bort konflikter
• Bärvåg just nu, dvs. bra timing!
• Stockholm en växande region som helt saknar ett hästcenter

Värmdö kommun positiv till hästcentrum

Kommunfullmäktige den 7 maj beviljade 63.000 kr till förstudie. Nu avvaktar vi beslut hos Länsstyrelsen om stöd ur Landsbygdsprogrammet. Kommunens pengar är villkorade att vi får stödet ur Landsbygdsprogrammet. Så här skrev NVP den 12 maj