Sidhuvudbild

Hästkluster i Mälarregionen

Hästkluster Mälardalen

LRF har lagt upp en hemsida där de rapporter finns samlade som de låtit ta fram. Se http://www.lrf.se/Regioner/Malardalen/Projekt-i-Malardalen/Hastkluster-i-Malardalen/
091215

Hästkluster Mälardalen inbjudan till 7 dec

LRF Mälardalen bjuder in hästföretagare och intressenter inom hästnäringen till ett seminarium för att diskutera ett eventuellt klusterinitiativ i Mälardalen. Läs inbjudan.
091130

Arbetet för ett hästkluster börjar

En ansökan om förstudiemedel är beviljad i mars 2009. Projektägare är LRF Mälardalen och den som kommer att utföra arbetet är Bibi Bonorden. Arbetet beräknas ta ett halvår och ska utmynna i en ansökan för ett större 3-årigt projekt.

Ska vi bilda ett hästkluster i Mälarregionen?

Gunilla Sterner, länsstyrelsen i Sthlm Hästsektorn är en tillväxtbransch med hög omsättning, sysselsättning och kundunderlag. Ändå är branschen ganska osynlig genom att den är splittrad på många olika företag och verksamheter.

I regionen Basse-Normandie i Frankrike har man formerat ett hästkluster, vilket för samman forskningscentra, avelscentra, träningscentra och övriga hästsektorn med regionala företrädare. Genom denna organiserade samverkan vinner man i kvalitet och marknadsföring och är bättre förberedd i den globala konkurrensen.
För att diskutera möjligheterna att efter denna franska modell hitta samverkansmöjligheter inbjöd Länsstyrelserna i Stockholms och Sörmlands län tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse bjöd in till ett seminarium om Hästkluster i Mälarregionen den 29 september.
Vision Häst Värmdö / Stockholm Filippa Park var en av de inbjudna talarna och i publiken fanns många företrädare från Nacka och Värmdö.

På Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida finns dokumentation från seminariet (http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____12346.asp) och på länken nedan kan du se ett inslag i ABC-Nytt som sändes både den 20 och 30 september.
Kan denna modell vara något för vår region?
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1261734

En sammanfattning av seminariet och lite av det som sedan hänt kan du läsa här