Sidhuvudbild

Hästunderstödd terapi

Hästanknuten verksamhet för barn med autism

Vintern 2011 startade detta projekt i Värmdö (stall Beatelund) och Kungsängen med Pia Tillberg, Gustavsberg som projektledare. Läs mer här.
Projektet finansieras av Arvsfonden.
110513