Sidhuvudbild

Hästvägsföreningen i media

VärmdöJournalen nr 1 2015

VJ-Hastsida.jpg

I tidningen Häst & Ryttare

Svenska Ridsportförbundets tidning Häst & Ryttare skrev i nr 3 2013
länktext

130510

I Nacka VärmdöPosten

Nacka VärmdöPosten uppmärksammade att vi bildats.
länktext
130410

Insändare i NVP

Som ett slags "ickesvar" på en mindre positiv insändare skrev föreningen den här.
130306

Insandare-Varmdo-Hastvagsforening.JPG