Sidhuvudbild

Hästverksamhet

Vett o etikett för hästfolk

Ibland kan man bli lite frustrerad men om då tar ett djupt andetag och tänker på de här tipsen, så blir livet mycket roligare.
Tips!
141230

Barn-rider-pa-grusvag-Magaliff.JPG

Oh nu blir det reklamfilm!

puff_reklamfilm.jpg Ponnystall Stockholm har gjort en egen reklamfilm, se den här!
Finns det fler stall som har gjort film om sin verksamhet?
110115

På Värmdö finns 7 ridklubbar och 6 ridskolor

Totalt finns cirka 100 hästhållningar enligt Värmdö kommuns inventering 2006. Antalet hästar lär vara närmare 1.000, men några exakta siffror finns inte.
Den nyaste klubben är Skafts Hästsportförening som har sin bas på Stall Skaft, Vindö.
1360615

Att bygga häststall - På Saltarö har det gjorts

På Saltarö har ett nytt stall byggts av bröderna Lundh. När man ska bygga ett nytt stall måste ritningar och handlingar förprövas av Länsstyrelsen och när det är klart ska stallet inspekteras av Länsstyrelsen innan det får tas i drift. Den 28 maj inspekterades Saltarö stall.
Vill du veta mer om förprövning så följ länken http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____5314.asp
och ett annat rasade lite i Velamsund_Ridsport.pdf
090616

Gödsel

Godselkarror.JPG Hur gödsel får lagras och hanteras regleras i Miljöbalken och Värmdö kommuns föreskrifter.
Här finner du en lista på av kommunen
Mottagare_av_godsel.pdf|