Vision Häst Värmdö
Mars 2020

v. 11
14 15:00 Årsmöte Värmdö Hästvägsförening
Plats: Oxstallet, Gustavsberg
För info: info@varmdohastvagar.se
Välkomna!
v. 12
22 Pay and Ride på Gustavsberg
Gustavsbergs Ryttarsällskap bjuder in till Dressyr Pay&Ride. Plats Gustavsbergs Ridcenter