Vision Häst Värmdö
Juni 2020

v. 23
2 ti 14:00 Dialog om nya översiktsplanen
Värdö Hästvägar har dialogmöte med ansvarig på kommunen ang den kommande översiktsplanen.
v. 24
11 to 16:00 Värmdö Hästvägar styrelsemöte
Har du en fråga eller idé till föreningsstyrelsen? Maila info@varmdohastvagar.se