Vision Häst Värmdö
November 2021

v. 46
19 fr 18:00 Höstmöte för hästvänner
Välkommen till en härlig kväll på Kersh Kafferosteri, Gustavsberg. se startsidan. Anmälan: ywesterdahl@yahoo.com
Ta med dina kompisar o kom!