Sidhuvudbild

Länkar

Värmdösidor

Fågelbro Ridklubb http://www.fagelbroridklubb.se
Gustavsbergs Ryttarsällskap, http://www.gurs.se
Siggesta Ryttare http://www.siggestaryttare.se
Sandö Sportryttarförening http://www.sandosportryttare.se
Värmdö Ridklubb http://www.varmdoridklubb.nu
Skafts Ryttarförening, http://www7.idrottonline.se/SkaftsRF-Ridsport/
Lemshaga Ridklubb, http://www.ponnystall.se/se.php/ridklubben

Skärgårdens Rid- och Friskvårdscenter, http://www.skargardens.se/
Stall Beatelund/Westernourway, http://www.westernourway.se/
Ponnystall Stockholm, http://www.ponnystall.se
Nysveds gård, http://nysvedsgard.se
Stall Siggesta, http://stallsiggesta.se/se/
Stall Skaft, http://www.stallskaft.se
Stall Stora Kovik, http://storakoviksgard.se/
Stall Fågelbro, https://stallfagelbro.squarespace.com/

Veterinärbilen Nacka Värmdö, http://www.veterinarbilen.com

Ridsport för killar i Värmdö http://killarsomrider.webnode.se
Visit Värmdö http://www.visitvarmdo.se
Värmdö kommun http://www.varmdo.se

Stormy_Skalsmara_Lillan_Roed.JPG

Nackasidor

Drevinge Ryttarsällskap, http://www.drevingers.se
Stall Compass, http://www.stallcompass.se
Nacka Ridklubb, http://www.nackaridklubb.se
Nacka Ridhus, Velamsund, http://www.nackaridhus.se

Nacka kommun, http://www.nacka.se

Organisationer för häst och ryttare och andra bra sidor

Folet_Mundilfair_nosar_pa_Leo.jpg

Hästföretagarna, branschorganisation, http://www.hastforetagarna.se/
LRF Häst, https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/
SLU - enheten för hippologutbildning, http://www.hipp.slu.se
Hästnäringens Nationella Stiftelse, https://hastnaringen.se/
Hippocampus vid SLU http://hippocampus.slu.se/index.cfm
Stiftelsen Hästforskning, https://hastforskning.se/
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU http://www.slu.se
HästSverige, kunskapssajt, http://www.hastsverige.se

Svenska Equiterapeutförbundet http://www.svef.se/
Svenska Islandshästförbundet http://www.icelandichorse.se/
Svenska Ridsportförbundet, http://www.ridsport.se
Working Equitation, http://www.workingequitation.se
TREC, http://www.trecsverige.se/

Stockholms Körsällskap, http://www.stockholmskorsallskap.com/
Stockholms läns Ridsportförbund, http://www.ridsport.se/stockholm
Scandinavian Racing Horse Association http://www.srha.nu/
Svensk Galoppsport http://www.svenskgalopp.se
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF http://www.lrf.se
Hushållningssällskapet, http://www.hush.se
Hästgödsel, http://www.hastgodsel.se/
Ridskolornas Riksorganisation, RRO, http://www.rro.se

Produkter och tjänster för häst och ryttare

Hastplaneraren-2.jpg Hästplaneraren hjälper er med all form av planering kring hästar, hästhållning, samhällsplanering mm. Se http://www.hastplaneraren.se

Bombers bits anatomiska bett handgjorda i Sydafrika
http://www.bombersbits.se

Pias täckestvätt och brodyr: http://www.piasbrodyr.se Brodyr, tvätt och lagning av hästutrustning.

Nationell strategi för Hästföretagande, https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/nationell-strategi-for-hastforetagande/

Statistik för hästnäringen https://hastnaringen-i-siffror.se/

När du ska välja försäkringsbolag, https://www.konsument.se/hastforsakring/
181209

Bra sidor och telefonnummer när det gäller

Vid vanvård av hästar; Svenska Hästars Värn, http://www.shv.org/
Telefonnumret till jourtelefonen för vanvårdsanmälningar är 0481-10568.

Om ditt fölsto inte kan ge fölet di
Föl- och ammajouren har tel. 0733-14 13 16 och man hittar den på http://www.asvt.se/tjanster/fol-och-ammajouren

Länsstyrelsen Stockholm djurskydd, https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html, ring 010-223 11 20 eller om akut polisen 114 114
181209

Annie_Seifur.JPG

Hästen i vård och omsorg

Anders-o-Poker-031.jpg Organisationen för hästunderstödda insatser - OHI, http://www.ohi.nu/

Stiftelsen Hippocampus, http://stiftelsenhippocampus.se/
Hälsans Natur, http://www.halsansnatur.se
Manimalis, http://www.manimalis.se

För bidrag
Allmänna Arvsfonden, http://www.arvsfonden.se