Sidhuvudbild

Nätverk för Hästvägar

Remissyttrande Allemansrätten

Nätverket för Hästvägar har lämnat detta remissyttrande. Grundinställningen är att Allemansrätten ej ska förändras, men att utbildning, information och efterlevnad behöver förbättras. Ett ansvar som alla delar.
120219

Allemansrätten - material o info

Finns på sidan om Allemansrätten, där vi lagt upp en hel del material.
111108

Seminarium om Allemansrätt 7 oktober

Under Hästmässan i Borås genomförde Nätverket för Hästvägar ett seminarium oom Allemansrätt och ridning. Du kan läsa noteringar från det samt annat material om Allemansrätten på sidan för allemansrätt.
111107

Nyhetsbrev augusti 2011

Läs det här.
110822

Utan hästvägar stannar Sverige

Ridande-pa-vag-Magaliff-folder-web.jpg Spara ner och läs vår folder.
110511

Hästvägar behövs i varje kommun - Pressmeddelande

En ny rapport från Hushållningssällskapet Väst visar att behovet av hästvägar är stort i hela Sverige, särskilt då 75% av de 362.700 hästarna i Sverige finns i tätortsnära områden och utövarna är till största delen barn och ungdomar, främst flickor.
Läs hela här.
110312

Slutrapport Nätverk för Rid- & körvägar

Ridande-pa-vag-ljus-Ma-liff.jpg Nu är slutrapporten klar.
Läs mer om nätverk för rid & körvägar.
Slutrapport
110228

Nationellt Nätverk för Rid- och Körvägar

Hösten 2010 var vi med och drog igång det Nationella Nätverket för Rid- och Körvägar. Initiativtagare är Anna Lundberg som med stöd av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt Hästföretagande drog igång det hela. Projektägare är Hushållningssällskapet Väst, i Västra Götaland.
Syftet är att lyfta frågan om ridvägar, utbyta erfarenheter och hjälpas åt på olika sätt.
Vill du vara med så maila eva@visionhastvarmdo.se och skriv Nätverk Ridvägar.
110202

Ex på karta över ridvägar

Vad vi hittills gjort

Under hösten 2010 hölls ett seminarium i september i Värmdö/Stockholm och i november hade vi ett endags uppföljningsmöte. Du kan läsa noteringarna från de båda tillfällena här. Ridledsseminarium 23-24 sept, Noter 1 nov 2010.
Vårt pressmeddelande inför Ridledsseminariet finner du här.
110202

Under seminariet hade vi en clinic på stall Beatelund