Sidhuvudbild

Ö-hästar på Möja

Ridning igen på Möja

På Ulviks Gård i Hamn på Möja har nu hästverksamhet startats igen av Möja Öbruk. De har två hästar.
För mer info se
tel 076-080 98 51
170404

Ingen hästverksamhet på Möja

Fn är ingen verkamhet igång på Möja tyärr.
130618

Rapporten klar!

ohastar-ponnybarn-pa-vag.jpg

Nu är rapporten över förstudieprojektet Ö-hästar klar.
Slutsatsen är att det finns goda förutsättningar att bedriva hästverksamhet på Möja och liknande öar, för både besöksnäring och fastboende, men givetvis finns det en del hinder, bl a logistik, som behöver lösas.
Du kan läsa hela rapporten här.
Vill du diskutera med projektledaren Sarah Tronêt på 0735-685837.
110201

Tack för en fin hästsommar på Möja!

Ett speciellt tack riktas till Möja hästteam bestående av Rebecca Andersson, Matilda Bjurman, Sabina Andersson, Jeanette Lindqvist, Tilia Lind, Josefine Bjurman och Alexandra Severin för ert stora engagemang och otroligt bra skötsel av hästarna. Tack också till Catherine och Berra som ställt upp hela sommaren samt till Henri Tengvall och Ulviks Gård.

Tack till,
Möjas fina barn som ridit lektion.
Miranda Pettersson och ni andra som hjälpt till vid ponnyridningen.
Ni markägare som bemött oss på ett mycket trevligt sätt och upplåtit er mark.
Kjelle och Kerstin Bjurman för säker transport.
Lotta, Micke och Kalle Rydgren Fogelström för stor support och lån av hus.
Rune Wikström för att du räddat oss när vi stått utan skor.
Styrgruppen, i projektet, samt andra intressenter.
Ola Lundahl för att du alltid ställer upp, speciellt som sömmerska.
Annelie och Roffe för bullbak och diskhjälp.
Jan-Ola Öding för värdefulla råd och vägledning.
Föräldrar och andra eldsjälar som har hjälp till och varit engagerade.
Agneta Österman för fin marknadsföring.
Värmdö Föreningsråd för stöd och support.
Madeleine Engwall, Hemfosa Herrgård.
Roffe, Camilla och Angelica.

Er andra som kommit och ridit i sommar och visat intresse för verksamheten. Ni har varit fantastiska. Utan er kan vi inte överleva, speciellt inte utan lilla Nora!

Sist men inte minst: Tack MULLE och SYRPA, mina små hjältar. Två islandshästar med hjärtan stora som jag vet inte vad. Aldrig ett öra bakåt eller sura miner. I bromsinvasioner och ofattbar värme har ni gått med barn och vuxna på era ryggar. Ni är de finaste hästarna i världen!

Om jag har glömt att tacka någon nu så är det givetvis inte min mening. Tack till er också!

Hoppas på återseende!
Sarah Tronêt

Läs hela tacket här.
100902

o-hast-pa-Ulviks-gard-2010.jpg

Träff med företagarföreningen på Möja

Sarah-Tronet-o-o-hastarna.jpg

Den 25 mars hade projekt Ö-hästarna ett lyckat möte med företagarföreningen på Möja. Vi presenterade projektet och förde en diskussion om hur vi kan gå vidare. Mycket aktiv på mötet var Jeanette Lindqvist (Möjabo och hästexpert) som också sitter med i projektets styrgrupp. Vi ser fram emot att ta emot fler tankar och åsikter angående projekt Ö-hästarna.Senast uppdaterad 2010-03-30

Infoträff på Möja 28 februari 2010

Den 28 februari 2010 hade vi ett första informationsmöte på Möja angående projekt Ö-hästarna. Mötet gick ut på att informera de boende på Möja om planer att driva hästturism på ön. Mötet gick bra och sammanlagt närvarande 12 vuxna och 4 barn/ungdomar. I presentationen underströks att första steget i projektplanen är att genomföra en förstudie. Förstudien pågår fram till sommaren och handlar om att undersöka om projektet Ö-hästarna går att genomföra. Vi informerade även om begreppet LEADER UROSS och social ekonomi. Projektägare är Värmdö Föreningsråd med projektledare Sarah Tronêt.

Tre styrgruppsmedlemmar närvarade, Sarah Tronêt (projektledare) Jeanette Lindkvist (hästexpert) samt Kalle Rydgren (junior och boende på Möja). Under mötets gång fick deltagarna svara på frågor angående hästturismens fördelar och nackdelar. Tillgång till information om Värmdö Föreningsråd, social ekonomi samt projekt Stallkraft fanns också att tillgå.Senast uppdaterad 2010-03-15

Öppet möte på Möja söndag 28 feb

Välkommen till Långviks skola kl. 14 - 16.
Projektledare Sarah Tronêt presenterar projektet, diskussion, frågor, kaffe och hembakt. Förströelser för barnen.
Ingen anmälan.

Ny förstudie igång

Våren 2010 pågår en förstudie finansierat av Leader UROSS med syfte att återinföra hästen på Möja och andra öar. Huvudman för projektet är Värmdö föreningsråd.

Projektledare: Sarah Tronêt, sarahtronet@yahoo.se, 0734-434174