Sidhuvudbild

Om oss

Värmdö en hästtät kommun

Värmdö en hästtät kommun med väldigt många invånare engagerade, men även många från kringkommunerna som drar in mycket pengar till Värmdös näringsliv genom att de antingen hyr in sin häst i ett stall i Värmdö eller rider på en ridskola i kommunen. Nyligen gjorde företaget Hästplaneraren en inventering av hästnäringen i Ekerö och där omsätter hästnäringen cirka 240 miljoner kronor.

Hur mycket hästnäringen i Värmdö omsätter vet ingen idag, men det är mycket och skulle kunna bli mycket mer. Hästarna kan även tillföra oändligt mycket mer både för barn och ungdomars fritid, utbildning och för vård och omsorg - där finns oändliga möjligheter.
161030

Nytt rekord för vår hemsida!

Foto Eva Bergström UNDER 2016 HADE VÅR HEMSIDA MER ÄN 30.000 BESÖKARE - NYTT REKORD!

Fortsätt maila in allt du vill ska finnas med på hemsidan så slår vi nya rekord i år.
Maila till info@visionhastvarmdo.se

170101

Vår vision

• Ett Värmdö där vi tillvaratar hästen, som läkande, rehabiliterande och friskvårdande kamrat som håller kulturlandskapet öppet och skapar många arbetstillfällen i vår kommun.

• Ett Värmdö där större stall är etablerade som fullvärdiga fritidsgårdar, där barn och ungdomar får stöd och vägledning i både läxläsning och handhavande av hästen.

• Ett Värmdö där det finns gott om ridvägar och ridanläggningar av hög kvalitet – både för människan och hästen och en stor tränings- och tävlingsanläggning där vi kan arrangera nationella tävlingar.

• Ett Värmdö där vi har en levande och öppen kommunikation mellan stall, ridklubbar och hästintresserade.

• Värmdö ska vara den ledande tätortsnära kommunen vad gäller hästplanering – att hästen beaktas i alla plan-, bygg-, miljöärenden och liknande frågor.

antagen 2006-12-05

Gemenskap över alla generationer

Nätverk med styr- och arbetsgrupper

Annons-VHV-i-Upplev-Varmdo.jpg Till formen är Vision Häst Värmdö ett nätverk öppet för alla intresserade, med en styrgrupp och en projektledare och flera arbetsgrupper. Nätverket startade sommaren 2005 och arbetet görs ideellt.

Styrgruppen för Vision Häst Värmdö
Yvonne Anrin, verksamhetsansvarig Värmdö Ridklubb
Kenneth Bäck, fd "hästpappa", NHR, Filippa Park
Kristina Landeström, hästägare, fd ordf Gustavsbergs Ryttarsällskap
Ulf Samuelsson, "hästpappa" till hopptävlande son
Kajsa Wahlberg, ridförälder, ryttare o hästägare
Annica Pettersson, hästägare, förälder till tävlande islandshästryttare

Projektledare
Eva Bergström

Arbetsgrupper
Ridvägar/ridleder/bana för konditionsträning. Säkrare ridning utomhus. (från 2013 i egen förening Värmdö Hästvägsförening, se http://www.varmdohastvagar.se)

Tränings-/tävlingsarena (se http://www.filippapark.se)

Information och kommunikation

Hästunderstödd terapi (se http://www.stallkraft.se)

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så maila till info@visionhastvarmdo.se
130731

Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse

• Hästarna håller landskapet öppet. I Värmdö kommun är hästen nästan ensamt som betesdjur och har ersatt kor och får, men tack o lov har fler får o kor kommit till under de senaste åren.
• Hästsektorn omsätter ca 30 miljarder per år.
• Hästar och hästhållning är jordbrukets fjärde största inkomstkälla. I Värmdö finns det drygt 100 hästhållningar.
• Ridskolorna genomför 8 miljoner ridtimmar per år, vilka omsätter minst 1 miljard kr/år. Bara i Värmdö finns 5 ridskolor.
• Var tionde häst genererar ett helårsarbete. Det innebär cirka 100 helårsarbeten på Värmdö, då det finns ca 1000 hästar i Värmdö.
• Många företag inom hästsektorn startas och drivs av kvinnor. Förutom hästskötare, stallchefer, ridinstruktörer finns många ”kringyrken” som butiker med utrustning, hovslagare, veterinärer, massörer, equiterapeuter, hästtäckestvätt m fl. På Värmdö finns många kvinnor som har företag inom dessa yrken.
• Hästturism är ett mycket snabbt växande område. I Värmdö finns stora möjligheter att utveckla denna näring.
uppdaterat 121015

Barn_med_hjalmar.jpg

Vad gjorde vi 2008?

Här kan du läsa om vad vi gjorde i nätverket förra året - åtminstone det mesta.