Sidhuvudbild

Om oss

Värmdö en hästtät kommun

Haststaty.JPG I kommunen har vi crygt 800 hästar fördelade på ca 80 hästhållningar, 9 stall med möjlighet att rida för den som ej har egen häst, 6 ridklubbar, 12 ridhus, varav ett enda är kommunalt och 14 officiella ridvägar.

Värmdö är således en hästtät kommun med väldigt många invånare engagerade, men även många från kringkommunerna som drar in mycket pengar till Värmdös näringsliv genom att de antingen hyr in sin häst i ett stall i Värmdö eller rider på en ridskola i kommunen. För ett par år sedan gjorde företaget Hästplaneraren en inventering av hästnäringen i Ekerö och där omsätter hästnäringen cirka 240 miljoner kronor.

Hur mycket hästnäringen i Värmdö omsätter vet ingen idag, men det är mycket och skulle kunna bli mycket mer. Hästarna kan även tillföra oändligt mycket mer både för barn och ungdomars fritid, utbildning och för vård och omsorg - där finns oändliga möjligheter.
210206

Gilla oss på Facebook

Foto Michaela Andersson Vår Facebookgrupp med 2500 nätverkare är mycket aktiv
Gå gärna med i den.
Värmdö Hästvägar har en egen sida på FB, se Värmdö Hästvägar, där du kan läsa om föreningen och dess arbete. Följ den gärna.
210206

Vår vision

• Ett Värmdö där vi tillvaratar hästen, som läkande, rehabiliterande och friskvårdande kamrat som håller kulturlandskapet öppet och skapar många arbetstillfällen i vår kommun.

• Ett Värmdö där större stall är etablerade som fullvärdiga fritidsgårdar, där barn och ungdomar får stöd och vägledning i både läxläsning och handhavande av hästen.

• Ett Värmdö där det finns gott om ridvägar och ridanläggningar av hög kvalitet – både för människan och hästen och en stor tränings- och tävlingsanläggning där vi kan arrangera nationella tävlingar.

• Ett Värmdö där vi har en levande och öppen kommunikation mellan stall, ridklubbar och hästintresserade.

• Värmdö ska vara den ledande tätortsnära kommunen vad gäller hästplanering – att hästen beaktas i alla plan-, bygg-, miljöärenden och liknande frågor.

antagen 2006-12-05

Arbete pågår i Projekt Stallkraft

Nätverk och förening

Foto Marie Eikstrand Till formen är Vision Häst Värmdö ett nätverk öppet för alla intresserade, Nätverket startade sommaren 2005 och arbetet görs ideellt. Ofta under ledning av projektledare Eva Bergström.
Huvudfrågor för nätverket
Ridvägar/ridleder/bana för konditionsträning. Säkrare ridning utomhus. (från 2013 i egen förening Värmdö Hästvägsförening, se http://www.varmdohastvagar.se)
Tränings-/tävlingsarena (se flik Hästcenter)
Information och kommunikation (hemsida, Facebook, träffar mm)
Hästunderstödda insatser (se flik Häst för alla)

Värmdö Hästvägsförening (se flik Hästvägar)
leds av styrelsen som väljs varje år av årsmötet.
210206

Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse

Foto Yngve Westerdahl • Hästarna håller landskapet öppet. I Värmdö kommun är hästen nästan ensamt som betesdjur och har ersatt kor och får, men tack o lov har fler får o kor kommit till under de senaste åren.
• Hästsektorn omsätter ca 40 miljarder per år.
• Hästar och hästhållning är jordbrukets fjärde största inkomstkälla. I Värmdö finns det ca 80 hästhållningar.
• Ridskolorna genomför 8 miljoner ridtimmar per år, vilka omsätter minst 1 miljard kr/år. Bara i Värmdö finns 6 ridskolor och 3 ridverksamheter.
• Var tionde häst genererar ett helårsarbete. Det innebär närmare 80 helårsarbeten på Värmdö, då det finns drygt 800 hästar i Värmdö.
• Många företag inom hästsektorn startas och drivs av kvinnor. Förutom hästskötare, stallchefer, ridinstruktörer finns många ”kringyrken” som butiker med utrustning, hovslagare, veterinärer, massörer, equiterapeuter, hästtäckestvätt m fl. På Värmdö finns många kvinnor som har företag inom dessa yrken.
• Hästturism är ett växande område. I Värmdö finns stora möjligheter att utveckla denna näring.

uppdaterat 210206