Sidhuvudbild

Projekt Stallkraft

Stallkraft ett första steg på vägen

Allmänna Arvsfonden har i mars 2007 beviljat ett treårigt projekt för vuxna med funktionshinder. Syftet är att erbjuda vuxna med funktionshinder dagligverksamhet i stall eller gårdsmiljö. Värmdö Föreningsråd, Vision Häst Värmdö och FUB Nacka-Värmdö genomför projektet tillsammans med Socialförvaltningen, Värmdö kommun, som också är medfinansiär.

Målet är att finna en bra modell för en ny typ av dagligverksamhet för funktionshindrade, där både psykiskt och fysiskt funktionshindrade får möjlighet till ett givande och stimulerande arbete/dagligverksamhet i nära kontakt med djur och natur ock där kan bidra med sina talanger. Ambitionen är att deltagarna bildar ett socialt kooperativ, där brukarna utför service inom hästnäringen och själva bestämmer hur intäkterna för arbetet ska användas.

För genomförandet finns en styrgrupp med representanter från FUB Nacka-Värmdö, Värmdö Föreningsråd, Värmdö kommun, stallen samt projektledaren.
Det övergripande arbetet utförs av projektledaren Eva Bergström (25%) och handledaren/projektassistenten Julie Hansen (50%). Kontorsutrymmen och administration köps in från Värmdö Föreningsråd.

Vi ser Stallkraft som det första steget på att utveckla temat "Djur i vården".

FUB Nacka-Värmdö

Vad har hänt?

Proj_stallkraft_tunn_logo.jpg

Projektår 1 startade 16 april 2007. Vi har rekryterat fem stall vars arbetsledning fått utbildning. Vi har kartlagt och uppfört krav och rutiner som ställs. Vi har inviterat fler kommuner att ta del av projektet. Vi har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan utformat en häst- och stallskötarcirkel, sökt extra pengar till den från SV centralt, vilket vi också beviljats. Vi har haft öppet hus för presumtiva deltagare och har nu en kö med personer som vill börja arbeta i stall.

Hösten 2008

Nu har vi fem deltagare som arbetar i fyra olika stall. Var och en arbetar en eller två dagar i veckan. Stallen är Stall Norra Evlinge gård, Stall Södra Evlinge gård/Värmdö Ridklubb, Fågelsångens gård och Stall Tjeder vid Fågelbro.
Vi kan konstatera att det går ännu bättre än vi räknade med! Jätteengagerade handledare vid stallen och mycket motiverade och energiska deltagare.
Vill du veta mer ring Julie Hansen på 570 101 64 eller 0704-265 921.

Vintern 2009

Arvsfonden på besök

Den 17 februari besökte Arvsfondens handläggare verksamheten vid Stall Norra Evlinge Gård och därefter hade vi en diskussion om framtiden på kontoret. Förutom att de tyckte att det var väldigt kallt, så var de imponerade av vad de såg. Nu ska vi göra budget och skriva ansökan för projektår 3. Den 28 april kommer Arvsfonden ta sitt beslut.

Slutrapporter Stallkraft

Sussie_o_Loebke.jpg Läs här våra rapporter till Arvsfonden om det nu avslutade utvecklingsprojektet.
Slutrappport och Stallkraft i Almedalen.
110309