Sidhuvudbild

Rida säkert i Värmdö

Förstudierapporten klar

Förstudien för Rida säkert i Värmdö är nu klar, läs den här.
Har du frågor, synpunkter, idéer så är du välkommen att höra av dig!

Vi kommer nu gå vidare och söka ett större projekt utifrån slutsatserna i rapporten.
100325

Medlen till den här förstudien fick vi från Leader UROSS

Styrgruppens anteckningar

Här är anteckningarna från gruppens fjärde möte 19 nov -09.
Här kan du läsa vad som avhandlades vid styrgruppens tredje möte. 091029
Här kan du läsa vad som avhandlades vid styrgruppens andra möte. 090915

Förstudien påbörjad

Ridningpavagenskyltnara.jpg Vi har nu påbörjat förstudien om ridvägar på Värmdö. Syftet med projektet är att hitta former för hur vi i Värmdö ska kunna göra för att se till att vi har bra ridvägar nu och i framtiden. I styrgruppen finns markägare, LRF, vägförening, kommunen, hästföretagare och ryttare med så att vi får en så bred förankring som möjligt. Vilka som sitter i styrgruppen ser du här.

Vid ett av våra första möten kom vi att prata om hur vi ryttare beter oss i trafiken. Jag vill därför passa på att ”puffa” för de ridregler som finns här och föreslår att ni som inte redan har tydliga ridregler i era stall använder er av de här.
090909

Projektledare och projektplan

Totta Ogander Totta Ogander har anställts som projektledare för att genomföra förstudien i enlighet med projektplanen. Du når henne på 070-717 50 97, totta.ogander@telia.com

Förstudiepengar beviljade av Leader UROSS

Som första projekt i Värmdö har vi fått pengar till en förstudie i vårt projekt Rida säkert i Värmdö. Den 16 juni -09 sände vi ut det här pressmeddelandet, vilket kommit in i olika tidningar och webbplatser, bl.a Hästmagazinet och Ridsport.
Första åtgärd blir att anställa en projektledare som ska genomföra förstudien i samarbete med LRF, markägare, samfälligheter, berörda organisationer, hästfolk, kommunen m fl.
Vi vill nu ha kontakt med dig som vill ingå i arbets- eller referensgrupper. Arbetet kommer att genomföras under augusti - oktober.
Värmdö Föreningsråd är projektägare, Värmdö kommun medfinansierar, liksom vi själva i form av ideellt arbete.

LoggorUrossoEU_liten.jpg