Sidhuvudbild

Ridvägar aktuellt

Dianavägens ridstig

En ca en km lång ridstig utmed sommarbeteshagarna vid Stora Koviks gård, längs med Dianavägen är nu etablerad, tack vare samarbete mellan markägarna Stora Koviks Gård, Dianavägens Samfällighetsförening och kommunen.
200502

Skeviks Ridstig invigd

SkeviksRidstigInvigningsritt.jpg I juni 2019 kunde äntligen den viktiga länken mellan Skeviks Gård och Annebergs Gård invigas med pompa och står. Ridstigen har blivit verklighet tack vare fint samarbete mellan Skeviks Gård, Annebergs Gård och Värmdö kommun.
191020

Ny ridstig vid Sandö

Sando-Ridstig-anlaggs.jpg I februari 2018 invigdes Sandö Ridstig av markägare Olof Stenhammar i närvaro av politiker, medlemmar i Värmdö Hästvägar och ridande ekipage från Stall Sandö.
Stigen är mycket uppskattad, inte bara av ryttare, utan även av barn, ungdomar och andra som går till och från busshållplatsen vid väg 274.
180307

Nu pågår anläggandet av en kort men viktig ridstig som förbinder Stall Sandös Hagar med vägen upp til Södernäsområdet. Det beräknas vara klar 11 december.
171204

Här är ridvägarna på Farstalandet

FARSTALANDET-ridvagar.jpg Alla är välkomna att använda dem, så länge man är till häst eller till fots.
Hästarna har företräde, men hjälps åt vid möte med andra så blir ridturen roligare!
Råkar din häst lägga en hög så hoppa gärna av och sparka undan.
Ha en eller många härliga ridturer här och bli gärna medlem i Värmdö Hästvägsförening som ordnat de här ridvägana. 100 kr/år för fysisk person, betala nu och det gäller hela 2018. Bg 165-4003 och Pg 667220-8 (ange ditt namn, e-postadress och tellnr), Swish 070-9727043 (Yvonne Anrin, vår kassör). Kom ihåg att messa ditt namn o mailadress till samma nummer!
171130

Ridstigsvandring Skevik-Anneberg

Ridstigsvandring-Skevik-Anneberg-14-juni-2.jpg 14 juni vandrade vi åter sträckan Skeviks Gård - Anneberg då vi måste lägga om vår planerade ridstig lite pga att det ska byggas en gång- och cykelväg utmed bilvägen.
Markägarna Ragnar Flink och Maria Åkerhielm sa OK till den förändrade sträckningen så i höst ska den äntligen anläggas. (det går dock bra att rida där redan nu).
170801

Nu anläggs Kraftledningsstigen, Farstalandet

Kraftledningsstigen-6.jpg I november 2016 startade anläggandet av den helt nya sk kraftledningsstigen (bättre namn efterlyses) som går från "Kringelikrok" till Sjörundan, en dryg kilometer genom härlig skog. Den beräknas vara klar våren 2017.
161212

Övergångsställe Hålluddsvägen

oVergang-med-varningsskylt.jpg För att underlätta passagen vid Hålluddsvägen har kommunen låtit sätta upp varningsskylt för ridande, samt målat i övergågsstället. Rid försiktigt!
161212

De har fått klippa bandet

Elias klipper bandet för Sandtagsrundan Vid våra ridstigsinvignngar har vi tillfrågat olika personer att inviga den från hästryggen, beroende på olika faktorer. De som klippt banden är
1. Monica Pettersson, kommunalråd Värmdö kommun, Farsta Slottsslingan etapp 1 o 2, 17 juni 2014
2. Elias, deltagare i Värmdö Ridklubbs handikappsektion, Sandtagsrundan Evlinge, okt 2014
3. Rickard Olsson, Skeviksstigen, november 2014
4. Mica Nordström, kultur- och fritidsnämnden Värmdö kommun, Farsta Slottsslingan etapp 3, juni 2016
5. Fredrik Robertsson, JM Entreprenad AB, Rulles stig, Gustavsberg, 16 okt 2014
161030

Farsta Slottsvik etapp 3 klar!

Farsta-Slottsrundan-etapp-3-ver2.jpg 1 november öppnades hela Farsta Slottsrunda i Gustavsberg. Ridstigen består av tre etapper - etapp 1 och 2 invigdes 17 juni 2014 och nu är den långa etapp 3 också klar.
Denna stig har blivit möjlig genom gott samarbete mellan Farsta Slottsviks Samfällighetsförening, Värmdö kommun och Värmdö Hästvägsförening.
20151115

Ogiltiga skyltar nertagna

Värmdö Ridklubb tog kontakt med Samfällighetsföreningen som hade två ogiltiga "Ridning-förbjuden"-skyltar vid sina vägar och informerade om att de inte gäller och bad att de skulle tas ner.
Samfällighetsföreningen var genast med på noterna - började med att täcka över skyltarna, för att sedan ta ner dem, för att slutligen donera dem till ridklubben att använda vid tävlingar och evenemang.
Vi tackar och gratulerar!
150519

Ovanför 30-märket satt skylten

Invigning 3 Södra Evlinge Gård 23 nov -14

Välkomna på invigning och mingel söndag 23 nov kl 14.30.
Sprid gärna inbjudan!

Inbjudan-Evlinge-Ridvagsinvigning-23-nov.jpg

Invigning 2 Skevik - Anneberg 20 nov -14

Välkomna att delta på vår andra festliga invigning!
Sprid gärna inbjudan.

Inbjudan-Skevik-Ridvagsinvigning-20-nov.jpg

Invigning första ridvägen 17 juni 2014

Ryttarna närmar sig platsen för bandklippningen Då invigdes etapp I och II av vägen som ska gå bort till Farsta Slottsväg via ängarna söder om Farsta Slottsviks Samfällighets bostäder.
De avsnitt som invigdes var de 90 m runt kurvan (se stycket nedan) och 200 m i kanten av dagbeteshagen mellan Idrottsvägen och Gottholmavägen.
140730

Första ridvägen byggs

Idag har Värmdö kommuns driftenhet startat med att göra en bra ridväg runt kurvan Idrottsvägen vid Gustavsbergsstallet. Det är 90 meter som är av stor betydelse för säkerheten, då hästarna hädanefter endast behöver korsa vägen på ett stället (nu måste de korsa två) och det på raksträckan efter kurvan.
Tack till Värmdö kommun!
140402