Sidhuvudbild

Stockholm Filippa Park

Filippa_Park_logotype_liten.jpg

Förstudierapporterna klara

Våra förstudierapporter för Stockholm Filippa Park
respektive Storstadsnära hästturism är nu färdiga. Här kan du läsa sammanfattningarna genom att klicka på länkarna.
En bildpresentation av Stockholm Filippa Park finns här och en idéskiss över en tänkt anläggning ser du nedan.
2010-03-20

En idéillustration över Filippa Park

Storstadsnära hästturism i media

Flera tidningar har skrivit om projektet. Bl a
finns det på nyhetsförmedlingen Newsdesk
och i tidningen Land Lantbruk, se bild nedan.

Storstadsnara_hastturism_i_Land_Lantbruk_maj-09.jpg

Nytt delprojekt: Storstadsnära hästturism

Vi har glädjande nog fått pengar från Jordbruksverkets satsning "Livskraftigt hästföretagande" för att arbeta med "Utveckling av storstadsnära hästturism", läs vårt pressmeddelande. och Jordbruksverkets information.
090506

Lägesrapport om förstudiearbetet för Stockholm Filippa Park

EU-flagga_farg.jpg Under hösten 2008 har vi huvudsakligen samlat information, träffat mängder av nyckelpersoner både inom och utom hästvärlden, i kommunen osv. Strax före jul träffade vi Ridsportförbundets ordförande Bo Helander som tycker att det här låter mycket intressant.
Vi har också deltagit i flera seminarier kring häst; Hästen i Centrum, Framtidsspaning om häst, hästkluster i Mälardalen, Aktuell forskning om häst i Skara, IDA-mässan i Göteborg mm.

Vidare har vi haft ett antal möten med vår expertgrupp här i Värmdö (se nedan). På ett av dessa medverkade Pia Tillberg då ämnet var hästunderstöd terapi.

Vi har också haft en hel del kontakter med markägare, men inget är klart i den frågan.

Den 15 dec. träffade vi kommunalrådet Lars-Erik Alversjö då vi uppdaterade honom om allt som hänt sen vi träffade honom 2007. Vi väntar nu på respons hur stort kommunens intresse är av att Filippa Park ska kunna bli verklighet.

En hel del tid har ägnats åt utformning av "konceptet" liksom att inhämta och bedöma erfarenheter från liknande satsningar o projekt.

Vi har börjat skriva på vår rapport och ska delta i ett möte om framtida arenor för hästsport i Stockholmsregionen i slutet av januari.

2009-01-09

Bakgrund och arbetsgrupper

EU-flagga_farg.jpg Förstudiepengar klara för etapp 1 av Stockholm Filippa Park. Läs vår pressmeddelande

Genomförandegrupp är Anders Berg, 070-605 5333, Eva Bergström 070-716 2717 och Gunnel Hedman 070-312 2899. E-post info@visionhastvarmdo.se

Expertgruppen består av Kenneth Bäck, Olle Granqvist, Kristina Landeström, Beatrice Norlander, Anna-Karin Nylander och Ulf Samuelsson. Annica Pettersson och Anne Zetterqvist är ständigt adjungerade.

Utifrån det har arbetet gått vidare till ett helt hästcenter. För att kunna göra en förstudie har vi sökt pengar ur Landsbygdsprogrammet (Länsstyrelsen), Regionplane- och Trafiknämnden (Stockholms läns landsting) och Värmdö kommun. Läs projektbeskrivningen här
En första idéskiss

Den ursprungliga arbetsgruppen bestående av bl a Anne Zetterqvist, Ulf Samuelsson, Anna-Karin Nylander och Kenneth Bäck tog fram ett omfattande material kring utrymme, olika banors format och en skiss mm. Tävlingsarena beskrivning, Områdesskiss för tävlingsarena, Mått till arenaskisst