Sidhuvudbild

Varför behövs Vision Häst

Hästens betydelse på Värmdö

Antalet hästar på Värmdö har nog aldrig varit så stort som nu. Runt 1960-1970 fanns det knappt en viftande hästsvans på Värmdö. Idag finns det snart ett litet eller stort stall i var och varannan buske. Uppskattningsvis finns det 900 hästar på Värmdö idag – främst ridhästar av alla raser och storlekar, men även ett par arbetshästar.

Hästens sociala betydelse är mycket stor, inte minst då stallet är den plats i samhället där man umgås, arbetar och tränar över generationsgränserna, utan att ens reflektera över det. Stallen är kommunens största fritidsgårdar som har öppet sju dagar i veckan året runt!
Ridning och samvaro med hästar är också betydelsefullt för många med psykiskt och/eller fysiskt funktionshinder. Hästen kan fungera som extra ben att komma ut med i naturen med, användas för rehabilitering, sjukgymnastik, träning och social kontakt mm.

Varför planera för häst?
Det är hög tid att ta hästarna och hästnäringen på allvar, för de är här för att stanna. Allt pekar på att antalet hästar kommer att fortsätta öka, i såväl Värmdö som övriga Sverige. Hästnäringen bidrar till sysselsättningen och framförallt kvinnor startar många företag inom sektorn. För att undvika att onödiga konflikter uppstår måste hästarna därför tas med i samhällsplaneringen för Värmdö och en dialog med alla berörda parter bör intensifieras.

Ur detta föddes Vision Häst Värmdö
Vision Häst Värmdö är ett nätverk bestående av människor med hästar som hobby eller yrke. Våra mål är att få omvärlden (kommunen, markägare, exploatörer) att ta hänsyn till hästarnas behov redan i planeringsarbetet, vi vill också tydliggöra vad hästarna kan erbjuda samhället och samtidigt öka vår kunskap och erfarenheter sinsemellan.

flickor_oponny.JPG